Povinnosti pre eshop

Žiadne komentáre

Ako by toho nebolo asi dosť

Poďme sa pozrieť na to, ako to bude ďalej s našími peknými internetovými obchodmi, ktoré už len vďaka doterajším zákonom sú neprehľadné a ani zďaleka nepripomínajú eshop inej krajiny. Poďme si ale v krátkosti ukázať aká je situácia a za čo je prevádzkovateľ, teda majiteľ eshopu uvedený v stránke “Kontakt” so svojimi kontaktnými informáciami, vrátane sídla firmy, IČO a iných potrebných vecí.

Ako teda na ten poctivý eshop?


zákon č. 250/2007 Z. z. zákon č. 102/2014 Z. z

Ide o pár základných bodov, ktoré by si mal prečítať každý náš budúci zákazník a oboznámiť sa s týmito zákonmi, aby bolo všetci spokojní a nemusel s anikto vyhovárať na toho druhého.

 •  Zákaz použitia telefónneho čísla obchodníka, ktorý má zvýšenú tarifu a používa účtovanie dodatočných nákladov spojených s vybraným spôsobom platby

Toto znenie je celkom zaujímavé, nakoľko je to jeden z tých lepších a zmysluplnejších zákonov, ktoré na tomto liste nájdete. Tieto zákony platia od roku 2014 čo predpokladám, že väčšina z momentálnych čitateľov ani netušila. Prosím, aby ste si preto prečítali násladne body pozorne, tie ktoré máme na starosti my, sa snažíme zabezpečiť na 100% a certifikovať tak každý eshop.

 • Obchodník je povinný pri zamietnutí reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi odborný posudok

Ak máte eshop a zákazník si u Vás kúpi produkt, ktorý sa rozhodne reklamovať, ide opäť raz o Vašu povinnosť. Zodpovedný je obchodník, ktorý musí tovar dať posúdiť odborne a tento odborný posudok musí poskytnúť zákazníkovi, ak zákazník reklamáciu uskutočnil do 12 mesiacov od zakúpenia tovaru. Ak táto doba expirovala, nie je obchodník povinný tento posudok vykonať, ďalších 12 mesiacov už je na kupujúcom či si tento posudok zaplatí a možno Vás tým teda “donúti” poskytnúť mu kompenzáciu za vadný tovar.

 • Spresnenie informačných povinností predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku

Obchodník musí po novom zákazníkovi na stránke ukázať svoje kontaktné informácie, ktoré som už vyššie spomínal. Zákazník by sa k ním mal dosť maximálne 2 klikmi z domovskej stránky eshopu, preto je najlepšie si nechať dole v “Zákazníckej zóne” pole pre “Kontaktné informácie” alebo“Kontakt” a tam dať všetky potrebné údaje. Obchodník, respektíve predávajúci musí poskytnúť svoje firemné údaje ako aj kontaktné informácie, t.j. telefón, email a ak má, tak aj FAX. Ďalšou povinnosťou je informovať spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy do 14 dní.

 • Obchodník musí kupujúcemu poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy

Obchodník je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, lehote a spôsobe uplatnenia tohto práva. Aby sme vlastne zistili, ako taký formulár má vyzerať, môžete si stiahnuť vzorový formulár o odstúpení od zmluvy. Je to síce vec, ktorú asi nikto nepoužije nikdy v živote, nakoľko zrušiť kúpnu zmluvu s eshopom môže zákazník kedykoľvek v administrácii jedným klikom o čom mu príde aj potvrdenie emailom…

 • Povinnosť bezprostredne pred odoslaním objednávky (respektíve tovaru) opakovane upozorniť spotrebiteľa

Obchodník je povinný zrekapitulovať svojmu zákazníkovi čo si objednal ešte raz.

V základe za jedná o následovné veci: 

 1. Hlavné vlastnosti tovaru, rozumie sa napríklad názov a kód tovaru
 2. Celkovú cenu za tovar, v prípade elektronickej objednávke o celkovej cene tejto služby či programu
 3. Oboznámiť ešte raz zákazníka o nákladoch na dopravu, balné, alebo iných nákladoch potrebných na náklady zákazníka
 4. Celkovú cenu za objednávku s DPH (v prípade neplatcu DPH nie) a to v momentálnom období, t.j., cena tovaru zakúpeného sa nemôže neskôr zmeniť
 5. Minimálna dĺžka povinností spotrebiteľa uvedených v zmluvných, resp. obchodných podmienkach obchodníka na internete (zvyčajne do dodania zákazky a následne reklamačný poriadok po dobu 24 mesiacov)
 • Oboznámenie spotrebiteľa o jeho povinnosti zaplatiť cenu tlačidlom „objednávka s povinnosťou platby“

Ako by to nebolo jasné ? Opäť teda v obchodných podmienkach musíme oboznámiť zákazníka s tým, že keď si niečo objedná, tak si to objednal. Ak si to objednal tak to bude musieť aj zaplatiť, respektíve by bol zlatý ak by to zaplatil. Zákazník tak musí prečítať, t.j. minimálne zaškrtnúť, že súhlasí s obchodnými podmienkami vášho eshopu a stalčiť tlačidlo s dlhým nápisom „objednávka s povinnosťou platby“ (resp.„objednať s povinnosťou platby“)

 • Povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy potvrdenie o jej uzavretí

Po objednávke, musí prísť zákazníkovi email, s potvrdením objednávky. Jednoduchá potvrdenka, v ktorej je názov produktu, poprípade obrázok, ale ten zbytočne zaťažuje posielanie mailov pri veľkom počte objednávok a takisto výsledná suma, číslo objednávky a čas objednania tovaru. Násladne zákazníkovi má byť doručená faktúra, ktorú vystaví eshop, alebo služba s ním prepojená cez API ako napríklad superfaktúra.sk. Faktúra ale môže byť doručená aj fyzicky zákazníkovi v balíku spolu s jeho tovarom.

 • Nová lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Ako už bolo spomínané, predlžuje sa to opäť a to len v prospech zákazníka, t.j. odberateľa tovaru. Zákazník môže odstúpiť od objednávky po novom do 14 dní a to bez udania dôvodu, či už formulárom zaslaným na Vašu mailovú adresu, alebo písomne či aj zrušením objednávky v sekcii “Môj účet”.

 • Pri odstúpení od zmluvy predávajúci uhradí spotrebiteľovi len najlacnejší spôsob prepravy

Jediný zákon s náznakom v prospech obchodníka. Dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku zrušenia zmluvy s eshopom, nie je obchodník akokoľvek prejavovať starosť o tovar, ktorý už zákazníkovi dorazil a nie je povinný zaplatiť dopravu a použiť spôsob dopravy ten istý ako pri platbe. Ak totiž je potrebné vrátiť peniaze, mal by sa použiť ten istý spôsob platby na účet spotrebiteľa, ako spotrebiteľ použil pri nákupe tovaru. Dopravu do centrály, resp. sídla eshopu zabezpečuje zákazník, ak sa obe strany nedohodnú inak.

 • Zakazu použitia vopred označených políčok v návrhu zmluvy alebo objednávky

S novým zákonom, t.j. z roku 2014 sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Na eshope pri platbe nesmie byť zaškrtnuté políčko s drahšou dopravou, alebo políčkou so stotožnením sa o obchodných podmienkach. Takisto je úplne vylúčene zaškrtnuté políčko o dodávaní noviniek na email uvedený pre kontakt zákazníka v objednávke a jeho osobných informáciach.


Nové zákony 2016, Prosím pozorne prečítať!

 • Európsky systém riešenia sporov. RSO = riešenie sporov online

Aby sme to dokončili, od 9. januára roku 2016 platí nový zákon, ktorý nariaďuje, aby obchodník uviedol do povedomia nový systém o riešení sporov online, vytvorený priamo európskou úniou, ktorý je už lokalizovaný aj do slovenčiny. Na tejto stránke môže na obchodníka podať sťažnosť odberateľ, ale po najnovšom je to možné učiniť aj v opačnom smere a obchodník sa môže sťažovať na odberateľa. Učiniť tak môžete na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Aby ste vedeli ako oboznámiť zákazníka o tejto možnosti, pozrite a stiahnite si následovný formulár vytvorený advokátskou kanceláriou Nechala & Co. na etrend.sk. K tomuto systému je najlepšie, ak sa zákazník dostane priamo z obchodných podmienkach, nakoľko sa k nemu má dostať (k linku) maximálne dvoma klikmi z hlavnej stránky eshopu.

 • Oznamovanie informačného systému

Podľa nového zákona je obchodník povinný svoj eshop hlásiť a takisto aj newsletter. Nahlásiť svoj eshop môžete na adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/oznamovanie-informacnych-systemov ale takisto je to možné aj poštou, či osobnom podaní potrebných tlačív na úrade. Služba nie je akokoľvek spoplatnená, povinný registrovať svoj systém je každý, kto spracováva a uchováva akékoľvek osobné informácie zákazníka.Použité zákony:

nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku


Použité zdroje:
podnikajte.sk – etrend.sk – informácie a formulár o alternatívnom riešení sporu, https://blog.jancik.sk/

Pozrite si články

Zobraziť všetky články