.NET framework

Žiadne komentáre

Takzvaná cross-platform znamená prostredie pre vývoj a programovanie aplikácií v rôznych jazykoch. Z nich asi najpoužívanejšia je C ++ a najznámejší asi Java a Javscript. Umožňuje programovanie tiež v PowerShell, Python, Q #, Scirpting, Type Script a Visual v rôznych variantoch. Microsoft ju vyvinul ako open-source, teda voľne šíriteľný zdroj, ktorý nepodlieha žiadnej licenčné platbe.
.NET framework je komplexný systém, ktorý rieši nielen programovanie, ale nadväzuje Virtuálnom strojom, knižnicou a predovšetkým obľúbeným Visual Studiom. V ňom sa píše kód vybraného jazyka. IDE – Integrated Development Environment pomáha tiež s vývojom a v Community verzii je úplne zadarmo. Vďaka kompiláciu do CIL sa tak stal všeobecne použiteľným.
CIL znamená Common Integrated Language. Skôr sa nazýval MSIL, pretože bol vyvinutý spoločnosťou Microsoft (Microsoft Integrated Language). Stal sa však natoľko všeobecným, že sa osamostatnil. V podstate sa jedná o najjednoduchší človekom čitateľný program. Musí zodpovedať definícii podľa protokolu Common Language Infrastructure. Okrem .NET framework ho tiež používa programovacie platforma Mono. CIL je objektovo orientovaný jazyk zásobníkového typu – stock based a je zostavovaný do bajtkódu (bytecode). Čo znamená, že dáta sú ukladané z registra do zásobníka miesto priamo do pamäte CPU.
Zo zdrojového kódu je tak pomocou kompilátora v platformách .NET prevedený na CIL. Tým vzniknú inštrukcie pre procesor pracujúci pod Microsoft Windows, .NET runtime alebo podobne vytvorené Mono, ktoré podporuje unixový typ.
Proces prevodu jazyka prebieha od zdrojového kódu kompilácií na CIL, ktorý má už CLI architektúru, teda nižšia procesorovou infraštruktúru CPU. Potom je transformovaný do bajtkódu so súčasným vytvorením NET. assembly. Potom prejde JIT kompilátorom, kde sa premení na natívny kód, ktorý už je priamo spracovaný procesorom.
CPU znamená doslova – Central Processing Unit. Okolo tejto jednotky sa točí počítačový svet. Ide o elektronický obvod, ktorý vykonáva nevyhnutné základné operácie, ktoré mu pošle počítačový program. Jedná sa predovšetkým o aritmetické, kontrolné, logické, vstupné a výstupné operácie. JIT znamená kompiláciu jazyka v reálnom čase pred jeho vykonaním do natívneho kódu pre mikropocesor.

Pozrite si články

Zobraziť všetky články