Pravidlá webdesignu

Žiadne komentáre

Pojem webdesign asi ľuďom veľa nepovie, takže si najskôr vysvetlíme čo to vlastne je. Webdesign je činnosť, pri ktorej sa navrhuje vzhľad webových stránok a webových aplikácií. Pre realizáciu webdesignu sa používajú aplikácie a technológie (X) HTML najmä pre textový obsah a štruktúru. CSS sa kombinuje spoločne s obrázkami GIF, JPG, PNG. Tieto obrázky tvoria hlavne grafickú podobu webu. Väčšinou sa používajú ďalej technológie, ktoré umožňujú vyššiu interaktivitu webe. Príkladom sú programy ako javascript, SVG, Flash či Java applety. Do webdesignu tiež patrí serverovej časti aplikácií, ako programovanie v jazykoch PHP, ASP ďalej je možné sem zaradiť SEO, copywriting, pretože zvyšujú úspešnosť webových stránok.

Ako možno určiť kvalitné webdesign
Kvalitu webdesignu možno hodnotiť podľa mnohých bodov, napríklad podľa prehľadnosti či prístupnosti pre užívateľov, ďalej môžeme webdesign hodnotiť podľa sémantiky zdrojového kódu HTML, potom tiež podľa kvality zobrazenia v najpoužívanejších prehliadačoch. Kvalitu môžeme kontrolovať tiež podľa validity stránky, jedná sa tu o presné dodržanie všetkých pravidiel. Vhodnou validitu stránky môžeme skontrolovať pomocou programu W3C.

Aký by mal byť webdesign
V prvom rade by sme mali brať zreteľ na to, že naše webové stránky nenavštevujú iba mladí ľudia ale aj starší, ktorým oči neslúžia stopercentne, preto by text, mal byť dobre čitateľný, mohlo by sa stať, že vďaka nečitateľnému texte prídeme o zákazníkov, pretože ľudia sa neradi zdržujú. Grafika môže byť zladená napríklad do farieb firmy, v každom prípade, je dobré, aby vystihla firemnú politiku. Kvalitné a prepracovaná grafika, vie predávať, ak používateľ navštívi Vaše webové stránky a Vaše grafika, sa mu nebude páčiť, pretože bude napríklad moc tmavá, je skoro isté, že používateľ Vaše stránky opustí bez toho, aby čítal obsah. Ucelená, pekná grafika, je základ úspechu s prihliadnutím na ďalšie faktory. Ak sa Vaše webové stránky po vzhľadovej stránke páči, užívateľ určite zostane, po prípade odporučí naše stránky ďalej či využije Vašich služieb.

Prečo kvalitný obsah
Zaujímavá grafika, ktorá má všetko, čo mať má, je síce základ úspechu, ale bez kvalitného obsahu, je táto práca odvedená napoly. Pamätajte, že kvalitný obsah predáva, používateľ, ktorý má záujem si na Vašich stránkach zakúpiť určitý typ tovaru, potrebuje o tomto tovare tiež čo najviac informácií, neuspokojí sa len s kvalitnou grafikou. Preto na kvalitný text dbajte, mohlo by sa jednoducho stať, že si zákazník kúpi daný tovar od konkurencie a neuspokojí ho Vaše dokonalá grafika. Konkurencia ho zláka dobre a kvalitne napísaným textom.

Na čo pri webdesignu dávať pozor
Riaďte sa pravidlom, že v jednoduchosti je sila, preto pri webdesignu zohľadnite nielen to, že nie každý má rýchly internet, alebo že každý má dobré rozlíšenie monitora. Vaše stránky by tiež nemali príliš dlho nabiehať, či užívateľov nejakým spôsobom zdržovať, berte to tak, že keby ste danú stránku navštívili Vy, tiež by sa Vám nepáčilo, keby príliš dlho nabiehal, či by sa Vám stránka zobrazovala v zlom formáte. Preto dbajte na to, aby stránka neobsahovala príliš veľa obsahu, ako je potrebné, či rôzne zbytočné animácie vo flashi.

Nezabúdajte tiež na to, že stránky nie sú len pre ľudí, ale aj pre vyhľadávacie roboty fulltextových vyhľadávačov, preto dodržujte štruktúru stránky, správnu SEO. Ďalej by sme mali brať do úvahy, že väčšina ľudí stránky nečíta celé, len stránky skenujú, preto dodržujte správnu štruktúru stránky, napríklad odseku, odrážky, nadpisy. Na užívateľa musí stránky pôsobiť príjemne, milo a mali by sa cítiť ako doma.

Pozrite si články

Zobraziť všetky články