Ako sa meria návštevnosť?

Žiadne komentáre

Návštevnosť, teda tomu koľko “ľudí” používa určitý web či službu, sme sa tu už venovali potrebné v Ako zistiť návštevnosť nejakého (cudzieho) webu. Chýba ale ozajstné základy, vysvetlenie všetkých tých termínov, ktoré sa meranie návštevnosti týkajú. A najlepšie bude začať trochu od začiatku, v histórii internetu.

Vedieť koľko ľudí (či čitateľov) používa váš web je pomerne podstatné pre meranie úspešnosti. Čo je tiež dosť dôležité, ak chcete web “predávať” ďalej, inzerentom, obchodným partnerom. Tí si nebudú kupovať niečo s nedostatočnou návštevnosťou. Preto patrí zisťovanie návštevnosti k podstatným nástrojom internetového marketingu. Preto tiež návštevnosť patrí k téme, o ktorom úplne bežne prevádzkovatelia webu klamú. Ale o tom až neskôr.

Na počiatku Internete to bolo jednoduché. Žiadne pokročilé technické prostriedky neboli, každý si určoval návštevnosť sám. Robil to (a občas sa to stále robí) analýzou “logov” webového servera odkiaľ dostával informácie o počte zhliadnutých stránok, počtu IP adries návštevníkov webu a v pokročilejšie podobe sa počítali návštevníci (čo je to isté čo návšteva).

WordPress.com meria views (čo je počet zhlédnutých stránok) a visitors (čo je počet návštevníkov). V skutočnosti to pochádza z Google Analytics. Na tomto obrázku je vidieť dennú návštevnosť

Počet zhliadnutých stránok (page views)
Dnes nič nehovoriace metrika, dobrá len na určenie toho, koľko reklám je možné na určitom serveri predať. Ak vás niekto ohromuje počty zhliadnutých stránok, tak sa usmejte a požiadajte ho o počty unikátnych návštevníkov (čo dáva napríklad Google Analytics) alebo o reálne užívateľa (čo zisťuje český AIMmonitor).

TIP: Uvádzať na webe u článku počet prečítaní? Odpoveď tu je jednoznačné nie, ale mrknite do tipu, nech viete prečo.

Návšteva či návštevník (visit, visitor, session)
Je už trochu lepšie použiteľná, ale je veľmi nutné si uvedomiť, že výsledné číslo nie je počet ľudí ani čitateľov. Návšteva je aktivita internetového užívateľa, ktorý prišiel a nejakú dobu zdržiaval na určitom serveri. Potom “odišiel” a ak sa vrátil po určitej dobe, tak je započítaný znovu ako ďalší návšteva či návštevník. Ona doba je určená tým, kto návštevnosť meria. Google Analytics má 30 minút – čo znamená, že ak (jeden človek) návštevník príde znovu po 30 minútach od jeho poslednej aktivity na webe, tak sa započíta ako ďalšie návšteva / návštevník.

Práve návštevy a návštevníci sú veľmi často zneužívané prevádzkovateľovi webu pre klamstvo o návštevnosti webu. Vydávajú ich za počty čitateľov či ľudí. Preto veľmi starostlivo overujte, aké že to závratné číslo vám dávajú. Ak je to návšteva či návštevník, tak si tiež overte, s akým intervalom meria. Zaobstarať si závratné množstvo návštevníkov je jednoduché, treba tým že namiesto 30 minút použijete minút päť.

Reálny užívatelia (RU)
Špecifická metrika pre Českú republiku patriaci k AIMmonitor, teda službe meracie návštevnosť slovenského Internetu. Jedna z najpresnejších, ktoré sú k dispozícii, hoci aj tu je rad zádrhelů. RU (a to je dôležití) nevzniká tým, že by sa užívatelia merali, klasické meranie pomocou skriptu tu slúži len na overenie údajov získaných z panela.

Český AIMmonitor (rovnako ako ostatné podobné služby určujúce návštevnosť na úrovni určitej krajiny) používa rovnaký systém, ako je meranie sledovanosti televízie. Peoplemetre pri televízii sú zariadenia v domácnostiach, kde ľudia v domácnosti označujú na čo sa práve pozerajú .Výsledkem je, že vieme “koľko ľudí sa pozeralo na jednotlivý program”. Panel je dôležitý, pretože musia zodpovedať sociodemografickému zloženie populácie a byť dostatočne veľký, aby sa z hľadiska štatistiky dala dopočítať výsledné čísla. Čo tiež znamená, že popri prostého merania návštevnosti poskytuje aj sociodemografické informácie o návštevníkoch každého webu.

 

Pozrite si články

Zobraziť všetky články