Aby čísla objednávok vo WooCommerce išli po sebe

Žiadne komentáre

Ak aspoň trochu poznáte WordPress, potom iste viete, že všetky stránky, príspevky alebo napríklad médiá majú svoje vlastné ID. Tieto ID nemusia byť postupné a nie je nič neobvyklé, že máte príspevky s ID 18,19,20 a potom zrazu 40. WooCommerce využíva pri tvorbe objednávok rovnaký systém ID ako WordPress. To je ten dôvod, prečo nie sú čísla objednávok po sebe.

Pokiaľ máte bežnú webovú stránku, vôbec vám nemusí vadiť, že ID stránok je rôznorodé. Avšak u internetového obchodu, ktorý je napojený na účtovný systém je oveľa lepšie mať objednávky očíslované nejakým logickým spôsobom. Našťastie, ako už je u WordPress zvykom, je tu plugin, ktorý daný problém rieši.

Prečo nie sú objednávky číslované postupne?
Najprv je dobré si uvedomiť, že WordPress ukladá všetko ako príspevok (post). Stránky, príspevky, médiá, produkty a objednávky to všetko sú v očiach WordPress príspevky. Tento princíp je výhodný pre vývojárov, pretože je jednoduchšie využiť rovnaký formát pre prácu s databázou. Všetky tieto príspevky (stránky, médiá, produkty …) používajú v databáze rovnakú tabuľku a z toho dôvodu nemôžu mať rovnaké ID.

WooCommerce je navrhnutá tak, aby bola čo najjednoduchšia a umožnila ľuďom jednoduché úpravy či pridávanie funkcionalít. Takže v prípade, že nepotrebujete mať objednávky číslované postupne, nie je potrebné pridávať do databázy ďalšie informácie. WooCommerce všetko necháva na správcovi stránok nech sa rozhodne, či to bude treba alebo nie.

Ako nastaviť, aby šla čísla objednávok po sebe
Najjednoduchší spôsob ako zabezpečiť, aby šla čísla objednávok za sebou je plugin WooCommerce Sequential Order Numbers. Plugin stačí inštalovať z WordPress administrácie, pretože sa nachádza v oficiálnom repozitári, a potom aktivovať. Plugin si potom sám prejde objednávky čo už sú v obchode, nájde tu s najvyšším ID a od nej potom začne ďalšie objednávky číslovať.

Dokonca je tu aj prémiová verzia pluginu Sequential Order Numbers Pro, ktorá umožňuje nastaviť prefix a ďalšie drobné úpravy. Avšak s cenou od 50USD sa nejedná o najlacnejší doplnok a možno je aj výhodnejšie si to nechať napísať na zákazku.

Pozrite si články

Zobraziť všetky články